Privacystatement

Hoe gaat de stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg om met persoonsgegevens?

De stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg verwerkt voor de uitvoering van haar taak n persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of pasfoto. De persoon
wordt hiermee identificeerbaar. Als u bijvoorbeeld een aanvrage om een voorziening uit het Calamiteitenfonds indient of een bezwaarschrift indient, dan verzamelen en bewaren we uw gegevens.

U mag van de stichting verwachten dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. De algemene regels over de opslag en het gebruik van uw gegevens zijn vanaf 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Deze geeft algemene regels
waar de stichting zich aan dient te houden bij de verwerking van uw gegevens. Hoe de stichting borgt dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en welke maatregelen genomen zijn om deze gegevens te beschermen, kunt u lezen in het register.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Uw gegevens worden vernietigd zodra de stichting ophoudt te bestaan.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

In beginsel worden uw persoonsgegevens alleen gedeeld met derden, indien dit voor de afwikkeling van een verzoek om een voorziening uit het Calamiteitenfonds nodig is. U moet dan denken aan het verstrekken van uw gegevens aan aannemingsbedrijven of aan adviseurs.
Bij het indienen van een verzoek om een voorziening uit het Calamiteitenfonds wordt u verzocht hiervoor toestemming te geven.

Uw rechten

U heeft recht op informatie, recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. U kunt uw rechten gebruiken door een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Het is
hierbij belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat uw verzoek daadwerkelijk betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Wij beslissen binnen uiterlijk vier weken op uw verzoek. Bij veel of ingewikkelde verzoeken mogen wij deze termijn gemotiveerd met maximaal twee maanden verlengen. Bij uitgebreide verzoeken kunnen wij u kosten in rekening brengen.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK