Stichting Calamiteitenfonds
Mijnwaterschade

Sommige inwoners van de voormalige mijnstreken in Limburg hebben schade aan hun woning door beweging van de bodem die is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten. Die schade is bijvoorbeeld zichtbaar door scheurvorming of verzakkingen.

Ook het geleidelijk vollopen van de mijnen met mijnwater sinds het staken van jet oppompen van dat mijnwater in 1994, kan leiden tot schade.
De (rechtsopvolgers van de) voormalige exploitanten van die mijnbouwwerken maar ook de Staat der Nederlanden zijn niet bereid om aansprakelijkheid voor het ontstaan van die schade te erkennen en te vergoeden.
Volgens de minister van Economische Zaken en Klimaat zou er sprake zijn verjaring van deze claims. De gemeenten en de Provincie bestrijden dit standpunt.

De minister heeft besloten dat er eind 2019 een algehele regeling voor de vergoeding van schade door delfstoffenwinning en dus ook door steenkoolwinning, zal komen.
Inmiddels zijn ook de resultaten bekend van een in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd onderzoek om de gevolgen van de steenkoolwinning in Limburg in kaart te brengen. Naar aanleiding van deze resultaten heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een maatregelenpakket aangekondigd. Op limburg.nl/infopuntmijnbouw vindt u vragen en antwoorden hierover. Op deze site vindt u ook het onderzoek en het adviesrapport. Voor specifieke vragen kunt u bellen naar 043-3898989.
Voor de tussenliggende periode heeft de minister geld toegezegd ter tegemoetkoming aan de meest schrijnende schadegevallen waar de veiligheid van wonen acuut of op korte termijn in het geding is. Dat geld is samen met bijdragen van de Provincie Limburg en de gemeenten in de voormalige mijnstreken in een calamiteitenfonds gestort.
Voor deze schadegevallen kunnen uit dat fonds voor bouwtechnische voorzieningen bijdragen worden verstrekt. Het Calamiteitenfonds wordt beheerd door een Stichting.
Op deze site staan de schaderegeling en de procedure aan de hand waarvan een dergelijke voorziening kan worden aangevraagd en toegekend en waarbinnen ook de positie van de verzoeker voldoende is gewaarborgd.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK